Παροχή έργων

Η Θ. & Κ. Πάνος ΟΕ ξεχωρίζει για την παράδοση στη ταχύτητα εκτέλεσης των έργων εντός προϋπολογισμού

Περισσότερα

Οργάνωση

Κάθε έργο απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά έχοντας ληφθεί μέτρα για την υγεία την ασφάλεια και το περιβάλλον

Περισσότερα

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός κάθε είδους έργο καλύπτοντας ειδικές ανάγκες

Περισσότερα

Εκτελεσθέντα έργα

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όλος ο εξοπλισμός μας διοικείται από έμπειρους χειριστές και οδηγούς οι οποίοι είναι πλήρως πιστοποιημένοι έχοντας κορυφαίο μητρώο ασφαλείας
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρεία συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών, γεωλόγων, υδρολόγων και αρχιτεκτόνων τοπίου, έτσι ώστε κάθε πτυχή του έργου να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη
 

ΣΤΟΛΟΣ

Διαθέτουμε εκτεταμένο σύγχρονο στόλο οχημάτων, με εξοπλισμό υψηλής ποιότητας πλήρως αδειοδοτημένο και ασφαλισμένο, και για τον οποίο διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από ειδική ομάδα συντήρησης, τόσο επί τόπου όσο και στο εργαστήριο της εταιρείας